Οι Υπηρεσίες μας

 

Πολεοδομική & Κτιριολογική Συμμόρφωση

Παρέχουμε:

 • Αποτύπωση, έλεγχο και ταύτιση ακινήτου με τίτλους ιδιοκτησίας και οικοδομική άδεια.
 • Τακτοποίηση - Νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών με το Ν.4178/2013.
 • Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου.

Κερδίζετε:

 • Εντοπισμός πιθανών προβλημάτων και άμεση επίλυσή τους από το πρώτο στάδιο της αγοραπωλησίας.
 • Δημιουργία πλήρης ταυτότητας του κτιρίου και συλλογή όλων των δεδομένων για αντικειμενική και ολοκληρωμένη παρουσίαση του προς πώληση/μίσθωση/ αξιοποίηση ακινήτου.
 • Άμεση ετοιμότητα και επιτάχυνση της αγοραπωλησίας.

Διαμεσολάβηση

Παρέχουμε:

 • Πλήρη οπτική παρουσίαση των ακινήτων (π.χ. φωτογραφίες, videos, κ.τ.λ.).
 • Ενημέρωση των υποψήφιου αγοραστή/μισθωτή επί τεχνικών και μη θεμάτων που άπτονται του ακινήτου από το αρχικό στάδιο, (π.χ. χρήσεις γης, ενεργειακή κλάση κτιρίου, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, δίκτυα κοινής ωφέλειας, κ.α.).
 • Σταχυολόγηση επενδυτικών περιπτώσεων που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μας και κρίνονται παράλογες.

Κερδίζετε:

 • Μεγάλη ποικιλία ακινήτων με παροχή ολοκληρωμένης και υπεύθυνης πληροφόρησης.
 • Τεκμηριωμένη καθοδήγηση και στοχευμένη αναζήτηση ακινήτων προς αγορά/μίσθωση/επένδυση, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
 • Δυναμική και θεμέλιο για μια επιτυχημένη επένδυση μετά την αγοραπωλησία.
 • Ρεαλιστικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Τεχνική υποστήριξη

Παρέχουμε:

 • Διεύθυνση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων και Μελετών.
 • Χρονικό και Οικονομικό Προγραμματισμό Έργων.
 • Ανακατασκευές και εσωτερικές διαμορφώσεις – ανακαινίσεις – ενεργειακή αναβάθμιση.
 • Ανεγέρσεις νέων κτιρίων.

Κερδίζετε:

 • Τεχνικές εργασίες υψηλής ποιότητας, εξοικονόμηση χρημάτων για τον ιδιοκτήτη, ο οποίος απαλλάσσεται από τους μεσάζοντες και τα περιττά επιπλέον έξοδα επίβλεψης.
 • Αναβάθμιση της αξίας του ακινήτου και καλύτερη τιμή μεταπώλησης.
 • Αυξημένη ζήτηση ενοικίασης του διαμερίσματος – ακινήτου.
 • Δυνατότητα αύξησης του αντιτίμου ενοικίασης.

Συμβουλευτική υποστήριξη

Παρέχουμε:

 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και Τεχνικού Ασφαλείας.
 • Μελέτη και προτάσεις κτιριακών επενδύσεων και εκμετάλλευσης.

Κερδίζετε:

 • Υπεύθυνες και από «πρώτο χέρι» τεχνικές συμβουλές.
 • Δημιουργία και υλοποίηση επαγγελματικού πλάνου και μεγιστοποίηση της απόδοσης του ακινήτου.

Η φιλοσοφία μας

Η γρήγορη και ολοκληρωμένη αγοραπωλησία ενός ακινήτου, αποτελεί το θεμέλιο για την έναρξη μιας επιτυχημένης επένδυσης. Οι τροποποιήσεις πολεοδομικών και φορολογικών νόμων έχουν οδηγήσει σε σύγχυση πωλητές και αγοραστές, με αποτέλεσμα προβλήματα και ελλείψεις που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια μιας αγοραπωλησίας να τη καθυστερούν ή να τη ματαιώνουν.

Η 2k@Property Services, εργάζεται στον τομέα της γρήγορης, υπεύθυνης και αξιόπιστης αγοραπωλησίας.

Ο υποψήφιος πωλητής ενημερώνεται από τη πρώτη επικοινωνία μαζί μας, για τη συλλογή όλων των απαραιτήτων δικαιολογητικών της αγοραπωλησίας, η πληρότητα των οποίων είναι βασική προϋπόθεση , ώστε το ακίνητό του να παρουσιαστεί άμεσα στη πλατφόρμα επίδειξης των ακινήτων μας.

Σε περίπτωση αδυναμίας συλλογής αυτών από τον ίδιο, αναλαμβάνουμε με ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών, την συγκέντρωση των δικαιολογητικών και τον προσδιορισμό λεπτομερών τεχνικών πληροφοριών του ακινήτου, ώστε η μελλοντική αγοραπωλησία να γίνει γρήγορα και με επιτυχία.

Ο πωλητής κερδίζει …

 • Ολοκληρωμένη και αντικειμενική παρουσίαση ακινήτου.
 • 100% ετοιμότητα ακινήτου για μελλοντική αγοραπωλησία.
 • Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.
 • Υπεύθυνο, Αξιόπιστο και φιλικό περιβάλλον συνεργασίας.

Ο αγοραστής κερδίζει …

 • Υπεύθυνη ενημέρωση με πλήρη τεχνική πληροφόρηση για την αγορά ακινήτων, ώστε να «χτίσει» το επενδυτικό του πλάνο, πριν ακόμη την αγορά του ακινήτου.
 • Επιτάχυνση των διαδικασιών της επένδυσής του με την γρήγορη αγορά του ακινήτου.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση του επενδυτικού του στόχου.
 • Υπεύθυνο, αξιόπιστο και φιλικό περιβάλλον συνεργασίας.
 

2kproperty services


Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ακινήτων

Κατέρης Λ. Ιωάννης - Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Καραβασίλης Λ. Δημήτρης - Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Γώγου Μπακόλα 27, 47132 Άρτα
Tηλ: (+30.26810) 23277 - Fax: (+30.26810) 23277
E-mail: info@2kproperty.gr
©2020 All rights Reserved

Επικοινωνία

Ποιοι είμαστε


Κατέρης Λ. Ιωάννης
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
A.M. TEE: 93071 / ΓΕΜΗ: 136374815000

Καραβασίλης Λ. Δημήτριος
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
A.M. TEE: 102077 / ΓΕΜΗ: 136384315000

Υπηρεσίες

Ακινήτων:

 • Ενοικίαση
 • Αγορά
 • Πώληση
 • Ανακαίνιση
 • Αξιοποίηση

Υποστήριξης:

 • Πολεοδομική & Κτιριολογική Συμμόρφωση
 • Διαμεσολάβηση
 • Τεχνική υποστήριξη
 • Συμβουλευτική υποστήριξη
 

Καταχώρηση Ακινήτου

Καταχωρήστε το ακίνητο σας έδω

Η καταχώριση των στοιχείων του ακινήτου σας δεν εξασφαλίζει την ανάρτηση του στον ιστότοπο μας.

Το ακίνητο θα πρέπει να πληρεί τα ελάχιστα κριτήρια που θέτουμε ώστε να θεωρηθεί κατάλληλο για παρουσίαση ή οποιαδήποτε άλλη διεργασία.